พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาตร์ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล รางวัลชมเชยประเภทสิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล และรางวัลชนะเลิศประเภทโครงงาน 1 รางวัล รางวัลชมเชยประเภทโครงงาน 3 รางวัล
นายวีระพันธ์ พันธุมี
รางวัลชนะเลิศประเภทสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์เก็บกระป๋อง)
นายอภิรักษ์ โพธิ์รัตน์ และ นายไกรษร เพริศแก้ว
รางวัลชนะเลิศประเภทสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์รับ-ส่งเอกสาร)
นายสุรศักดิ์ ธรรมแก้ว
รางวัลชมเชยประเภทสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์วิ่งตามเส้นสีขาวแบบใช้ลอจิก และ รถแบ็กโฮ ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์)
นายไกรษรทอง วงศ์ษาน้อย
รางวัลชมเชยประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ROBOT CAR INTELLIGENCE)
นายพานิช ทองผุย และ นายอภิรักษ์ เชื้อทอง
รางวัลชนะเลิศประเภทโครงงาน (ฐานข้อมูลบันทึกการกระทำผิดกฏหมาย)
นายศราวุธ ศรีจะบก
รางวัลชมเชยประเภทโครงงาน (การออกแบบ MOLD ในการขึ้นรูปเป้าหลอมขนาดเล็ก)
นายชัยยงค์ พันธ์โพธิ์
รางวัลชมเชยประเภทโครงงาน (การวิเคราะห์ต้นทุนและความเป็นไปได้ในการขึ้นรูปถังผสมคอนกรีตด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม)
นักศึกษาที่ส่งประกวดผลงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
นักศึกษาที่ส่งประกวดผลงานประเภทโครงงาน
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

 

หน้า >> 1 | 2 | 3