การจัดการความรู้
KNOWLEDGE MANAGEMENT
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แผนงาน
ผลการดำเนินงาน
กลไก
แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2549-2550 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2549 คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์
แผนการจัดการความรู้คณะวิศวกรรมศาสตร์ู้ ปีการศึกษา 2550-2551 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2550  
แผนการจัดการความรู้คณะวิศวกรรมศาสตร์ู้ ปีการศึกษา 2552 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2551  
  ผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2552  
แผนการจัดการความรู้คณะวิศวกรรมศาสตร์ู้ ปีงบประมาณ 2553
ภาพกิจกรรม
 
แผนการจัดการความรู้คณะวิศวกรรมศาสตร์ู้ ปีงบประมาณ 2554 ภาพกิจกรรม และ เล่าเรื่อง KM ในคณะวิศวะ  
  ภาพกิจกรรม และ เล่าเรื่อง KM ในคณะวิศวะปีงบประมาณ 2551
 
  ภาพกิจกรรม และ เล่าเรื่อง KM ในคณะวิศวะปีการศึกษา 2552  
สาระความรู้
LINKS to E-DOCUMENTS
PLACES
เอกสารบ่งชี้แหล่งความรู้ในคณะวิศวกรรมศาสตร์
E-document มุมข่าวสารความรู้
นานาสาระ บทความ ข้อคิด เรื่องเล่า E-learning  
KM Blog ของชาวคณะิืวิศวะ ฯ
   
     
     
     
     

ติดต่อ+ส่งข่าวสาร
KM MANAGER mail to t.wongboon@gmail.com

ปรับปรุงล่าสุด
24-03-2009