งานการเงินและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาิวิทยาลัยอุบลราชธานี
  Untitled Document

เมนูหลัก
หน้าหลัก

บุคลากรงานการเงิน

บุคลากรงานพัสดุ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน กระทรวงการคลัง
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คู่มือปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
เว็บบอร์ด

 

ข้อมูลการเงิน

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายงานการใช้จ่ายเงินรายได้
รายงานการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ


 

Link ที่น่าสนใจ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ระบบบัญชี 3 มิติ (server 1)
ระบบบัญชี 3 มิติ (server 2)
ระบบบัญชี 3 มิติ (server 3)
กรมบัญชีกลาง 
โครงการ GFMIS 
สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรมสรรพากร
สำนักงานประกันสังคม 
การรถไฟแห่งประเทศไทย
บริษัท การบินไทย จำกัด      
 

 ติดต่อสอบถาม :: Webmaster
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่
ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้