รอบรั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ฝึกอบรม

ม.อุบลฯ จัดโครงการ UBU Active Learning 21 เตรียมพร้อมพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 อบรมฟรี!

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ UBU Active Learning21 บรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมพร้อมพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21  ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

     ดร.รัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ในส่วนของการจัดโครงการในครั้งนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 แก่อาจารย์ผู้สอนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลและใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำไปสู่การพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและเกิดทักษะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

 

     ในส่วนของกิจกรรมจัดให้มีการบรรยายพิเศษ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยในช่วงเช้า จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเรียนการสอนแบบ Active Learning”โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนช่วงบ่ายจัดให้มี การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต่างๆ โดยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาทิ โปรแกรมช่วยสอน LMS : CourseVille  โดย สำนักคอมพิวเตอร์ฯ  การตัดต่อ Video เพื่อการศึกษา โดย สำนักวิทยบริการ  สื่อการเรียนการสอนแบบสามมิติ โดย คณะวิทยาศาสตร์ การนำเสนอผลงานทางวิชาการการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learningทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมโปรดนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาทำ work shop ด้วย

 

     ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โทรศัพท์. 045 3533177, 087-4546908 หรือ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ข่าวโดย : เพลิน วิชัยวงศ์ งานประชาสัมพันธ์

Search

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงานฯ

     เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Master of...

02-02-2558 Hits:975

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำโครงการ “สายสัมพันธ์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี”

     เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำโครงการ...

02-02-2558 Hits:850

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 25…

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี...

21-03-2559 Hits:1231

รอบรั้วมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ทุน UNESCO People Republic Of China The Great Wall Co- Sponsored Fellowships Programme …

    ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.asemduo.org หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ admin2@asemduo.org

05-03-2559 Hits:691

ม.อุบลฯ จัดโครงการ UBU Active Learning 21 เตรียมพร้อมพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 อบรมฟรี!

     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ UBU Active...

26-03-2559 Hits:591

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำหน่ายระเบียบการ Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำหน่ายระเบียบการ Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2559 สนใจติดต่อซื้อระเบียบการคัดเลือกฯ ที่กองคลัง อาคารบริหารหลังใหม่ ระหว่างวันที่...

05-05-2559 Hits:758

Search

bodrum bayan escortlar bodrum escort