ข่าวกิจกรรมของภาควิชาเคมี

Search

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงานฯ

     เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Master of...

02-02-2558 Hits:974

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำโครงการ “สายสัมพันธ์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี”

     เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำโครงการ...

02-02-2558 Hits:849

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 25…

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี...

21-03-2559 Hits:1229

รอบรั้วมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ทุน UNESCO People Republic Of China The Great Wall Co- Sponsored Fellowships Programme …

    ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.asemduo.org หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ admin2@asemduo.org

05-03-2559 Hits:691

ม.อุบลฯ จัดโครงการ UBU Active Learning 21 เตรียมพร้อมพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 อบรมฟรี!

     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ UBU Active...

26-03-2559 Hits:590

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำหน่ายระเบียบการ Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำหน่ายระเบียบการ Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2559 สนใจติดต่อซื้อระเบียบการคัดเลือกฯ ที่กองคลัง อาคารบริหารหลังใหม่ ระหว่างวันที่...

05-05-2559 Hits:757

Search

bodrum bayan escortlar bodrum escort