นางสาวชุติกาญจน์  โพธิรัชต์

นางสาวชุติกาญจน์ โพธิรัชต์

     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 นางสาวชุติกาญจน์ โพธิรัชต์ 1 ใน 37 คน ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี สอบได้เป็นที่หนึ่งของคณะ ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั่วประเทศ พร้อมเข้าเฝ้าฯ  รับพระราชทานเหรียญทองณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคมที่ผ่านมา

     นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งนอกจาก นางสาวชุติกาญจน์ โพธิรัชต์มีผลการเรียนดี คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.6๘ ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลเรียนดี อันดับ 1 เหรียญทอง ยังได้รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี ประจำปี 2558 ของ มสวท.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอีกหนึ่งความสำเร็จของ ชุติกาญจน์นอกจากจะเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังแบ่งเวลาในการลงเรียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ควบคู่ไปด้วย พร้อมจบหลักสูตร ในภาคการศึกษาหน้านี้เช่นเดียวกันด้วย

     นางสาวชุติกาญจน์ โพธิรัชต์หรือ อีฟ  นักศึกษา ชั้นปีที่4 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นบุตรสาวของ นายชูชาติ โพธิรัชต์ และนางน้ำใส โพธิรัชต์ ด้วยบิดาทำงานด้านวิศวกร ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปัจจุบันประจำอยู่ที่คลังน้ำมัน ปตท.จังหวัดอุบลราชธานี จึงทำให้ ชุติกาญจน์ ได้แรงบันดาลใจจากความสำเร็จของพ่อ และผูกพันในสายวิชาชีพนี้ จึงเลือกเรียนต่อระดับป.ตรี ด้านวิศวฯ สิ่งแวดล้อม ที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อุบลฯ) อีกทั้งชอบศึกษาด้านชีววิทยา,ธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวและ ม.อุบลฯ เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง และตั้งอยู่ใกล้บ้านใกล้ครอบครัวที่อบอุ่น

     ด้วย นางสาวชุติกาญจน์ โพธิรัชต์ มีผลงานที่โดดเด่น มีผลการเรียนที่ดีเยี่ยม จึงทำให้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในปี 2558 ระดับประเทศ 2 รางวัล คือ

     รางวัลรับพระราชทานรางวัลเรียนดีอันดับหนึ่งเหรียญทองคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำสถาบัน เข้ารับพระราชทานเหรียญทอง จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย(วสท.) จะให้สถาบันทั้งรัฐและเอกชน พิจารณาจากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60 และผลการเรียนเป็นอันดับหนึ่งของรุ่น ซึ่งมีนิสิต นักศึกษา  ผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 37 คน

     รางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี ประจำปี 2558ของ มสวท.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คัดเลือกจากผลงาน,การแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดการศึกษา รวมถึงการมีส่วนร่วมและช่วยสาธารณประโยชน์แก่สังคม และเป็นแบบอย่างให้การเยาวชนรุ่นต่อไป

     ในส่วนของความภาคภูมิใจในคณะ/สาขาวิชา และสถาบันชุติกาญจน์ กล่าวว่ารู้สึกภูมิใจและดีใจที่ตัดสินใจเรียนที่นี่ ซึ่งสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  เป็นสาขาที่เปิดกว้าง ปัจจุบันโลกให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ อากาศ ของเสีย ขยะ เราสามารถจัดการได้ วิศวกรสิ่งแวดล้อมยังเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการดูแลโลกของเราให้น่าอยู่ สำหรับความภูมิใจในสถาบัน ตลอดเวลาที่ศึกษารู้สึกอบอุ่นกับสังคมที่นี่ เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ช่วยเหลือกันตลอด อาคารสถานที่กว้างขวาง พื้นที่ร่มรื่น อาจารย์ให้การดูแลลูกศิษย์เท่าเทียมกันทุกคน

     สำหรับเป้าหมายในชีวิต ชุติกาญจน์ อยากเรียนต่อระดับสูงสุด นั่นคือ ป.เอก มีแผนงานอยากเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมบริษัทที่เกี่ยวกับด้านพลังงาน แต่ตอนนี้ต้องทำหน้าที่ในการเรียนให้ดีที่สุด ซึ่งปัจจุบันนอกจากตนจะเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตนยังลงเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ควบคู่ไปอีกหนึ่งสถาบันด้วย คาดว่าจะจบในปีการศึกษานี้พร้อมกัน 2 คณะ 2 สถาบัน อีกด้วย  สุดท้ายนี้ ชุติกาญจน์ ได้ฝากไว้ถึงน้องๆที่กำลังจะเลือกสาขา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ว่าสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น้องๆไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

     นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีความโดดเด่นด้านการเรียน มีผลงานที่ยอดเยี่ยม สมกับเป็นว่าที่บัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 1 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Date

22 มกราคม 2558

Categories

นวัตกรรมและงานวิจัย

Search

bodrum bayan escortlar bodrum escort