ตารางเปลี่ยนหน่วย (Conversion Factors)
ตารางเปลี่ยนหน่วย (Conversion Factors)
   
 

ความยาว (Length)


พื้นที่ (Area)


ปริมาตร (Volume)


น้ำหนัก (Mass)


ความเร็ว (Speed)


ความหนาแน่น (Density)


แรง (Force)


พลังงาน (Energy)


กำลังงาน (Power)


ความดัน (Pressure)


by K.Preecha